douda lalou

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 23 years old
  • Greece
  • Favorite TV Show: friends,the vampire diaries, pretty little liars, Mũi tên xanh and many more...;)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lunajrv trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Put ♥ this ♥ on ♥ anyone's ♥ tường ♥ who ♥made ♥ bạn ♥ smile ♥ somewhere ♥ sometime ♥ in ♥ your ♥ life. ♥ ♥It ♥ may ♥ surprise ♥ bạn ♥but ♥ check ♥ out ♥ how ♥ many ♥ come ♥ back. ♥ Thanks ♥ a ♥ lot ♥ for ♥ making ♥ me♥ smile! ♥ Put ♥ this ♥ back ♥ on ♥ my ♥ tường ♥ if ♥ I ♥ ever ♥ made ♥ bạn ♥ smile ♥ đã đăng hơn một năm qua
lunajrv trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
smile
Angi93 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
You're welcome.
Yeah, I also think ep 4 was their best episode in season 5. I believe they will in the end be together again.

Happy New Year, all the best in 2014 :) đã đăng hơn một năm qua