My Wall

Next Previous
dorz_06 đã đưa ý kiến về Super Junior
..No one can beat!! SUPER JUNIOR theyr'e all a legend in the history of K-POP idols!!... đã đăng hơn một năm qua
c_hes_ka đã bình luận…
Yup suju is ireplaceble no 1 can beat their group =) hơn một năm qua
animeadd8 đã đưa ý kiến …
Yo,sis!its been a long time.hehehe....it's holiday now.so i guess we can keep in touch again,rite??? đã đăng hơn một năm qua
ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
for ur bình luận on suju's pic đã đăng hơn một năm qua
ivabella trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi..thank's for all ur bình luận on Suju's pic :D đã đăng hơn một năm qua
Kangmin trao các điểm thưởng cho tôi về my polls