Abbie Sensenig

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Female, 25 years old
  • Lancaster, United States of America
  • Favorite TV Show: I don't really have one(: haha
    Favorite Movie: Any Disney movie!(: haha
    Favorite Musician: One Direction(: they rock!
    Favorite Book or Author: The Hunger Games (All 3)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

disneychick2000 đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Can bạn guys help me out with something...I am trying to figure out which Disney princess I look like. I have dirty blonde hair, with dark brown eyes. I can't figure it out! Help! I would put a picture on, but my iPod won't let me! đã đăng hơn một năm qua
ClassicTV đã bình luận…
Hmm...what else do bạn have? hơn một năm qua
disneychick2000 đã bình luận…
Personality hoặc look wise?? hơn một năm qua
hajirah4 đã bình luận…
your kinda like pocahontas if bạn have full lips, brown eyes, high cheek Bones but all the princesses have high cheekbones hơn một năm qua