dione oakley

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 22 years old
  • mobile, United States of America
  • Favorite TV Show: bucket and sciner
    Favorite Movie: fampir suck
    Favorite Musician: chris broun
    Favorite Book or Author: infenady motion
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dioneqk đã đưa ý kiến …
dione is fun and cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee đã đăng hơn một năm qua
dioneqk đã đưa ý kiến …
i am suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper cute đã đăng hơn một năm qua
dioneqk đã đưa ý kiến …
): I want to be a super star(: đã đăng hơn một năm qua