Debbie Bates

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 19 years old
  • Ludlow, KY
  • Favorite TV Show: Shameless
    Favorite Movie: Phantom Of The Opera
    Favorite Musician: Little Mix
    Favorite Book or Author: Nudes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dickem đã đưa ý kiến …
#Directionerforlife đã đăng hơn một năm qua
dickem đã đưa ý kiến …
I tình yêu Liam Payne. And one direction!!!!! đã đăng hơn một năm qua