thành viên fanpop từ năm September 2009

  • Mexico
  • Favorite TV Show: House (yeah I <3 him :D) and The Bing Bang Theory ( its great..!)
    Favorite Movie: moulin rouge, tình yêu happens, hanibal , yellow submarin, sherlock holmes
    Favorite Musician: The beatles, coldplay, hot hot heat, oasis, kings of leon, Queen
    Favorite Book or Author: the diary of anne frank, sherlock holmes, candido, tristan&iseo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
autumnstander đã đưa ý kiến …
whata doin đã đăng hơn một năm qua
autumnstander đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
dianeln7 đã bình luận…
hi :) hơn một năm qua
autumnstander đã bình luận…
whats up hơn một năm qua
dianeln7 đã đưa ý kiến về House
ahhh he lost! >:( that's B.S ..! sorry i'm really mad :( đã đăng hơn một năm qua