Destiny Mitchell

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 20 years old
  • Winnipeg, Manitoba
  • Favorite Musician: Bullet for my Valentine
    Favorite Book or Author: Clockwork Angel
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

destinys2 đã đưa ý kiến …
im back :D đã đăng hơn một năm qua
gracelynne123 đã đưa ý kiến …
OMG!! heey Destiny! <3 it's been a loong time going on this thing I forgot my mật khẩu and user name so i finally got it :D I don't go to issac anymore the school sucks lmao haven't talked to sarah and syd in awhile too.. I feel bad for it though and yeaah uhmm so I hope bạn see this and I hope your having a great tiime haha.. well I hope to see bạn soon hoặc hope we meet again soon <3 <3 bye!! <3 c: đã đăng hơn một năm qua
smile
inuyasha15 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
i'll be your friend
to koga the coolest chó sói, sói demon ever đã đăng hơn một năm qua