Kiirsten

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 27 years old
  • Favorite TV Show: 24, Supernatural, Criminal Minds, Seinfeld, NCIS, West Wing, BBT,TVD, Burn Notice, Good Wife, LO:SVU, Mad Men
    Favorite Movie: I tình yêu Hitchcock movies, Disney classics (Sleeping Beauty,Lion King,Mulan,etc...), 1931 Dracula, Sleepy Hollow, and many Johnny Depp phim chiếu rạp
    Favorite Musician: Michael Jackson, Lady Gaga, One republic, maroon 5, green day, goo goo dolls, eric hutchinson...many more....
    Favorite Book or Author: Harry Potter (7th made me so sad though! it was so depressing!)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get this phiếu bầu to the hàng đầu, đầu trang Spot in my Club and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
delenaisluv đã đưa ý kiến về Sebastian and Mary
tình yêu the new look! đã đăng hơn một năm qua
delenaisluv đã đưa ý kiến về Sebastian and Mary
Guys *wails* I miss them! I don't want this Frary hoặc Kennash, especially since they got rid of Mash because Mary's married and now they bring in a guy to "catch her eye." What? đã đăng hơn một năm qua