thành viên fanpop từ năm March 2013

  • Female, 20 years old
  • Favorite TV Show: The vampire diaries, Teen wolf, Pretty little liars ,How I Met Your Mother, Supernatural and Once upon a time
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my links
I don't come on fanpop much either!
BELLAMY IS MY FAVOURITE <3
But, yeah, I tình yêu Raven too! And Monty <3
Murphy is also a precious cupcake đã đăng hơn một năm qua
smile
abcjkl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi! thanks for the add back and nice to meet you!
would bạn like to tham gia my club?

link đã đăng hơn một năm qua
heart
Stelena-Finchel trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
You're welcome!
Thank bạn too! :)
Who's your favourite character from the 100? đã đăng hơn một năm qua