lilli juno

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 46 years old
  • Newcastle, Australia
  • Favorite TV Show: babysitters club
    Favorite Movie: babysitters club
    Favorite Musician: Adele
    Favorite Book or Author: babysitters club
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

dawn77 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

dawn77 đã đưa ý kiến về The Babysitters Club
i can't believe mal goes on strike in bsdc đã đăng hơn một năm qua
dawn77 đã đưa ý kiến về The Babysitters Club
who do bạn like best in BSC please bình luận đã đăng hơn một năm qua
HopeGirl777 đã bình luận…
Mary Anne hơn một năm qua
mrmilo đã bình luận…
Mary-Anne hơn một năm qua
cookies222662 đã bình luận…
Mallery hơn một năm qua
HermionePiper đã bình luận…
Stacey hơn một năm qua
dawn77 đã đưa ý kiến về The Babysitters Club
who likes Mrs Gardella from Stacey ang the Missing Ring . She is WEIRD đã đăng hơn một năm qua