Maria -----------------

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 25 years old
  • Israel
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries , Gossip girl ,Vampire Knight , Nine lives of Chloe King
    Favorite Movie: Gone with the wind
    Favorite Book or Author: The Vampire Diaries , Gossip Girl ,Vampire Acadamy ,Secrets of my hollywwod life ,the hunger games, Vampire Academy,Dark Visions,The Secret Circle....
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Gretulee trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
[i]HEYYYY
THANKS SO MUCH FOR THE ADD BACK!!
COULD bạn JOIN?:)

link đã đăng hơn một năm qua
darkdoll59 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Goodbye TVD I am never coming back đã đăng hơn một năm qua
Madelayna đã bình luận…
ditto hơn một năm qua
big smile
vidvida trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
bạn ARE JUST
█▀█░ █░░░█░ █▀▀░ ▄▀▀▄░ ▄▀▀▀▄░ █▀▄▀█░ █▀▀
█▀█░ █░█░█░ █▀░░ ▀▄▄▄░ █░░░█░ █░░░█░ █▀░
█░█░ ▀▄▀▄▀░ █▄▄░ ▀▄▄▀░ ▀▄▄▄▀░ █░░░█░ █▄▄
copy this to everyone who is awesome to bạn :) đã đăng hơn một năm qua