thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Favorite TV Show: vampire diaries and Glee
    Favorite Movie: harry potter (all)
    Favorite Musician: john mayer
    Favorite Book or Author: Kiêu hãnh và định kiến
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi