ivan busn

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Male, 29 years old
  • Prague, Czech Republic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

czechivan đã đưa ý kiến về Kelly Clarkson
tình yêu U Kelly đã đăng hơn một năm qua
efuent03 đã bình luận…
Great singer hơn một năm qua