thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 24 years old
  • Philippines
  • Favorite Movie: The Lord of the Rings, ngôi sao Wars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 12 clubs Dedicated (12) Die-Hard Fan in 60 clubs Die-Hard (60) Fanatic in 15 clubs Fanatic (15) Super Fan in 1 club Super (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
tiffany88 đã đưa ý kiến …
Lately I use Sai too, but mostly PS and Gimp ^^ Sai is pretty handy if bạn have to redraw stuffs! đã đăng cách đây 5 giờ
heart
flowerdrop trao các điểm thưởng cho tôi về my links
───── (\(\ ───/)/)
─────(=':'). ♥.(':'=)
──── O((")(")(")("))o
◕▬▬▬▬▬▬▬▬◕
█▄█.█─█.█▀.─█▀
█▀█.█▄█.█▄█.▄█
◕▬▬▬▬▬▬▬▬◕ đã đăng cách đây 2 ngày
kiss
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
............(¯`•´¯)................♥
.................`♥•.,(¯`•´¯)......I blow♥
.................(¯`•´¯).♥.•............... you♥
.................`•♥.,.•´........ a lot of♥
.............(¯`•´¯)......................kisses♥
.................`♥•.,(¯`•´¯)........♥
.................(¯`•´¯).♥.•........♥
..................`•♥.,.•´...♥ đã đăng cách đây 3 ngày