Tenna Sakagami

thành viên fanpop từ năm October 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ryou-Bakura trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hiii ^w^/ đã đăng hơn một năm qua
big smile
NigatsuDragon trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Himy new friend^^
Can bạn tham gia my club..plszz

link đã đăng hơn một năm qua
smile
kuuruu trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
can bạn tham gia my club....'otome games~'
please!!.... đã đăng hơn một năm qua