Mimi

thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Female, 37 years old
  • Wiesbaden, Germany
  • Favorite Movie: Too many to danh sách
    Favorite Musician: Travis, David Cook, Coldplay, Alanis Morisette, Counting Crows, Silbermond, Mika, David Grey, Lifehouse, Jewel etc. (depending on my mood)
    Favorite Book or Author: Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Little Women, sách bởi Rita Mae Brown, Jane Austen, Cecilia Aehren and many many thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cutemimi25 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
25 đã đăng hơn một năm qua
FatimaBSBLover đã đưa ý kiến …
Hello!! I am a BSB and a Brian fan....:) đã đăng hơn một năm qua
brittlegirl94 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I see in the Birthday spot we share the same Birthday, June 9th! Happy almost birthday to you! đã đăng hơn một năm qua