thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: starstruck(2010)
    Favorite Musician: JLS and justin bieber
    Favorite Book or Author: the dress keeper
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lilypie12 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
starstruck cool đã đăng hơn một năm qua
Mandydoodle đã đưa ý kiến …
get on now plz it is 1 54 đã đăng hơn một năm qua
Mandydoodle đã bình luận…
it is 12 00 get on hơn một năm qua
cuteipie đã bình luận…
xin chào I'm on now xxxx hơn một năm qua
smile
jbluver_babii đã đưa ý kiến …
h3y watz up???? đã đăng hơn một năm qua
cuteipie đã bình luận…
nm u hơn một năm qua
cuteipie đã bình luận…
just git up hơn một năm qua
cuteipie đã bình luận…
soz got up hơn một năm qua