Nikki certfied barb fan✔️

thành viên fanpop từ năm April 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cupcakegirl31 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
my god i haven't been on here in ages ;-; đã đăng hơn một năm qua
smartone123 đã bình luận…
ikr hơn một năm qua
kiss
cupcakegirl31 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
Whats good family did ya miss me đã đăng hơn một năm qua
cupcakegirl31 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
xin chào everbody 😳😳😳😳😳😳 đã đăng hơn một năm qua
tinaloo đã bình luận…
xin chào *glomps* hơn một năm qua