allison bieber☮♥

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 22 years old
  • Blytheville, United States of America
  • Favorite TV Show: Đội điều tra hiện trường
    Favorite Movie: Paranormal Activity 2
    Favorite Musician: Justin Drew Bieber
    Favorite Book or Author: Justin Bieber sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

shiann545455 đã đưa ý kiến …
Can u add me plz? đã đăng hơn một năm qua
kiss
lovejb001 đã đưa ý kiến …
xin chào how are bạn doin. đã đăng hơn một năm qua
katyparryfan đã đưa ý kiến …
jb rocks đã đăng hơn một năm qua
katyparryfan đã bình luận…
he hottttttttttt!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua