thành viên fanpop từ năm March 2011

  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: Skins, Band of Brothers
    Favorite Movie: Cloverfield, Bourne, Four Lions, Skins Movie (when it comes out)
    Favorite Musician: Anything with a good beat. Really like U2, Florence and the Machine, The Temper Trap, Eminem
    Favorite Book or Author: Emperor series (they're the only sách I'v read)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Jessicatt đã đưa ý kiến …
No problem! I like your icon. =) Is Emily your yêu thích Skins character? đã đăng hơn một năm qua
crazy2592 đã bình luận…
Yep but i also tình yêu naomi and cook :) but i just loved emily from ep1 hơn một năm qua
Jessicatt đã đưa ý kiến …
Hi, thanks for the add. =) I added bạn back. đã đăng hơn một năm qua
smile
helenaj0nsson đã đưa ý kiến …
thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua