BOB THE BUILDEr

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • 79 years old
  • CITY, Azerbaijan
  • Favorite TV Show: that one hiển thị that was on TV
    Favorite Movie: the one movie that was in theatres
    Favorite Musician: the one that played âm nhạc on an instrument
    Favorite Book or Author: the one with the words in it and had a front and back cover
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smile
wildchild_rids1 đã đưa ý kiến …
I am posting for the diễn đàn - Don't Make Me , Jackson!!!
yes ...I am the kinda new writer ..i would really appreciate it if bạn would check it out here's the link - link

don't forget to bình luận : đã đăng hơn một năm qua
big smile
wildchild_rids1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
link i đã đăng finally đã đăng hơn một năm qua
sugarpalstar đã đưa ý kiến …
BTW are bạn really 73 bạn sound like a teenager. đã đăng hơn một năm qua