Mini Oreo/Madeline (My real name o: )

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 20 years old
  • Bikini Bottom, the Ocean, United States of America
  • Favorite TV Show: Mainly cartoons...Such as Total drama and Invader zim.
    Favorite Movie: Anything scary..Actiony...Epicy...x3....Any interesting movie that isn't complete bò đực, con bò, bull like Twilight! Lets put it that way..xD
    Favorite Musician: Nickelback. <3 :D
    Favorite Book or Author: Soo many...(:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sparkle2014 đã đưa ý kiến …
hayy!! :D đã đăng hơn một năm qua
purplerockstar đã đưa ý kiến …
xin chào ! what's up ? I found your câu hỏi kiểm tra about Timmy Dawson but he's back with Nickelback, I found his twitter account : @theacidhelps no doubt about it ! omg I'm so happy he's back !!!! đã đăng hơn một năm qua
Sparkle2014 đã bình luận…
xin chào im a friend of cooleo any chance that she have a gmail account? its pretty hard to getting to talk to her its been 3 months since we last talk :( hơn một năm qua
ManoftheMoon đã đưa ý kiến …
Cooleeo if yo liked the story part 2 will be up soon! I'll post it on my page not on TXG người hâm mộ club, oh and tomorrow is TDAS!!!!! đã đăng hơn một năm qua
cooleeo đã bình luận…
Okay and IKR!! CAN'T WAIT!! :D hơn một năm qua