Nymphadora quả bí ngô, bí ngô

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female
  • Hartford, Conneticut
  • Favorite TV Show: Ninjago
    Favorite Movie: Jeremy Fink and the Meaning of Life
    Favorite Musician: The Fold and Francesca Battistelli
    Favorite Book or Author: My yêu thích movie is my yêu thích book also the Harry Potter series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cookies222662 đã đưa ý kiến về Lego Ninjago
im nghề viết văn this really weird Ninjago story, and in it, Cole gets his right leg cut off and he saves the ngày đã đăng hơn một năm qua
webchow đã bình luận…
hmmmmm... is garmadon in it? hơn một năm qua
cookies222662 đã đưa ý kiến về Lego Ninjago
its random, but i do đã đăng hơn một năm qua
cookies222662 đã đưa ý kiến về Lego Ninjago
i like coles hair đã đăng hơn một năm qua
webchow đã bình luận…
well.. i like garmadons hair :3 hơn một năm qua
GabbyRaptor đã bình luận…
WORD. HIS HAIR LOOKS SO COOL. XDD I like Zane's hair... XD hơn một năm qua
vetyking14 đã bình luận…
STOP TALKING ABOUT HAIR!@ hơn một năm qua