Shaina

thành viên fanpop từ năm June 2008

  • Female, 27 years old
  • Peru, Indiana
  • Favorite TV Show: The Secret Life of an American Teenager, Gossip Girl, Supernatural, One cây Hill, What I Like About You, 90210, Dawson's Creek, and many more...
    Favorite Movie: Twilight!!, The Notebook, Serendipity, 10 Things I Hate About You, and Center Stage...
    Favorite Musician: Paramore!!, Rihanna, Britney Spears, Matt Nathanson, AAR, Jason Mraz, ATL, The Ting Tings, Lady Gah Gah, Muse...
    Favorite Book or Author: Twilight and Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

team_robward trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu ur icons! <3
XOX đã đăng hơn một năm qua
layla_14 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for all of your sweet comments! đã đăng hơn một năm qua
tubby2002 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For all the awesome các bình luận on my Twilight Icons!! đã đăng hơn một năm qua