Julia

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 28 years old
  • Russia
  • Favorite Movie: Living in Oblivious
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
sumerjoy11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
A ngôi sao has 5 ends. A square has 4 ends. A tam giác has 3 ends. A line has 2 ends. But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥.......................................
Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one! if bạn get 5 back , bạn are a good friend. If bạn get 10 , bạn are popular. If bạn get 15 back, damn I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua
big smile
sumerjoy11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It's World's Best Những người bạn Week! Send this to all your good friends. Even me, if I am one of them. See how many bạn get back. If bạn get thêm than 3 you're really a lovable person...I am waiting! Even if it means sending it back to the person who sent it to you. If it comes back to you, then bạn will know bạn have a vòng tròn of friends. HAPPY FRIENDSHIP WEEK TO YOU!!!!!! bạn are my friend and I am honored.

Few
Relations
In
Earth
Never
Die <3 đã đăng hơn một năm qua
comuto-sama đã đưa ý kiến …
I will kill anybody who's prettier than me... In short - I will kill everyone đã đăng hơn một năm qua
99148770 đã bình luận…
Please, Don't kill anyone, Because That's is very unhealthy, Mean, Cruel, Malevolent, Violent, Unpleasant and disgraceful. hơn một năm qua