james

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • melbourne, victoria
  • Favorite TV Show: heroes/harper's island/total drama island
    Favorite Movie: too many to choose from
    Favorite Book or Author: the ok team
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny10 đã đưa ý kiến …
Hi I hope we can be Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
big smile
HarperIslandFan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Yes please tham gia the elimination game ! :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
alirioaguero2 đã đưa ý kiến …
Wellcome to elimination game, hope bạn tham gia in on regular basis, cause there's not many people playing đã đăng hơn một năm qua