Karen M.

thành viên fanpop từ năm March 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

silverfang97 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. Here's a điểm thưởng for you're awesome taste in music. đã đăng hơn một năm qua
laugh
diru12 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi and LOL – Liên minh huyền thoại at jonghyun's pants đã đăng hơn một năm qua
heart
ivanovic trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I tình yêu ur biểu tượng (♥‿♥) đã đăng hơn một năm qua