Lidia

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

clde2ne1 đã đưa ý kiến về 2NE1 AND BIGBANG
i back! đã đăng hơn một năm qua
big smile
amber_ko trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
annyeong haseo~ please be a roleplayer here:
link
bạn can read the rules there.. bạn can pm me if bạn need help okay?
Well, I'll be expecting bạn on facebook^^ đã đăng hơn một năm qua
dara_2ne1 đã đưa ý kiến …
if bạn are người hâm mộ of dara 2NE1 please visit my fanpop page
link đã đăng hơn một năm qua
eagle_tamer đã bình luận…
Now pls tham gia mine, www.fanpop.com/spots/gd-and-top-oppa and www.fanpop.com/spots/kpoptube, thnx alot~! hơn một năm qua