thành viên fanpop từ năm July 2007

  • Greece
  • Favorite Movie: simpsons movie
    Favorite Musician: Fall Out Boy
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

daralekshaw đã đưa ý kiến …
tình yêu the pic đã đăng hơn một năm qua
gazlostfan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
great biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
TeddyBear trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I atually went crazy when i saw ur biểu tượng picture!!!!I tình yêu it!!:) đã đăng hơn một năm qua