christee galassi

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • 21 years old
  • yo ming, fuck
  • Favorite TV Show: Hai người đàn ông rưỡi
    Favorite Movie: tropic thunder
    Favorite Musician: Eminem
    Favorite Book or Author: sách are shit
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
christee580 đã đưa ý kiến về My Chemical Romance
ur hott gerard đã đăng hơn một năm qua
jbiebs22 đã bình luận…
agreed! he is hotttt! hơn một năm qua
heart
christee580 đã đưa ý kiến …
i tình yêu trent i tình yêu trent i tình yêu trent i tình yêu trent đã đăng hơn một năm qua
briklinvest đã đưa ý kiến …
how old r u đã đăng hơn một năm qua
christee580 đã bình luận…
12 in december hơn một năm qua
christee580 đã bình luận…
u raper hơn một năm qua