thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Favorite TV Show: spong bob
    Favorite Movie: Avatar
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

heart
chris385 đã đưa ý kiến …
I AM IN tình yêu HER NAME IS BROOK SHE IS HOTER THAN ALL THE PEOPLE IN THE WORLD TO ME đã đăng hơn một năm qua
chris385 đã đưa ý kiến …
This site is awsome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
chris385 đã bình luận…
I AM BORD hơn một năm qua