thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 23 years old
  • Seoul, Korea, South
  • Favorite TV Show: Wizards of Waverly Place,Disney's Waktu Rehat
    Favorite Movie: Hayao Miyazaki Flims
    Favorite Musician: Miku Hatsune
    Favorite Book or Author: Travel sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

twilightrocks33 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
best articels ive like ever seen, so funny. đã đăng hơn một năm qua
cool
dreamfields đã đưa ý kiến …
Thanks for the add!!! đã đăng hơn một năm qua
chowjoyi đã bình luận…
no prob! hơn một năm qua
cool
dreamfields trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hope bạn didn't mind my answer about the milk. Hopefully it won't chua my chances of getting to know you. (: Have a great day!!! đã đăng hơn một năm qua
chowjoyi đã bình luận…
sry i'm late,i actually laughed until i fell of my chair!! Of course not! I wanna know bạn too! HAVE AN AWESOME DAY!! hơn một năm qua
dreamfields đã bình luận…
bạn have a great night. (: hơn một năm qua
chowjoyi đã bình luận…
thx :) hơn một năm qua