tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

chistina đã đưa ý kiến về Damon & Elena
keep voting for DE here!! we need to win this! right now DE are losing. VOTE!!! link đã đăng hơn một năm qua
MariLena16 đã bình luận…
How many times can we vote? Only once hoặc more? hơn một năm qua
chistina đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote for DE in this tiếp theo round please!! they are against big competition and loosing!! GO VOTE!! link đã đăng hơn một năm qua
chistina đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Another ngày another poll, vote for DE here: link This time bạn can vote as often as you'd like! just refresh your page. đã đăng hơn một năm qua
MariLena16 đã bình luận…
Cna bạn post the link again? I can't find it. hơn một năm qua
clairmxxx đã bình luận…
how do bạn know bạn are allowed to vote thêm than once? srry not that i don't beleive bạn but i just want to make sure because sometimes when bạn vote thêm than once it doesn't count hơn một năm qua
clairmxxx đã bình luận…
^^ heres the link for bạn .. link hơn một năm qua