thành viên fanpop từ năm July 2008

  • Female, 32 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: OTH, Life Unexpected, Vampire Diaries
    Favorite Movie: Step Up 2, Transformers, Hellboy, The Ultimate Gift,anthing based of Comic books, She's the Man
    Favorite Musician: Secondhand Serenade, John Mayer, Gavin Degraw, A Fine Frenzy, The Honorary tiêu đề
    Favorite Book or Author: A lot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

misshenriksen trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Loved your bài viết about the BL/LP triangle, very well written đã đăng hơn một năm qua
Broody_4_Cheery trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
international điểm thưởng day, woot woot! đã đăng hơn một năm qua
abs07 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
link
Well said. Agreed Overall. đã đăng hơn một năm qua