thành viên fanpop từ năm July 2016

  • Female, 18 years old
  • Favorite TV Show: futurama, george lopez, +more
    Favorite Movie: ARTIFICIAL INTELLIGENCE!!!!!
    Favorite Musician: ATL, KISS, Hollywood Undead, +more
    Favorite Book or Author: Famous Last Words
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

charlie1-4 đã đưa ý kiến về Hollywood Undead
been one of my yêu thích bands for about a năm now <3 ^3^ đã đăng hơn một năm qua