Ice Chill

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 27 years old
  • Philippines
  • Favorite TV Show: Supernatural, Penguins Of Madagascar
    Favorite Movie: final fantaisie 7
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

hmmm
Sooooo quiet đã đăng hơn một năm qua
laugh
Sassl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I know who bạn are :p đã đăng hơn một năm qua
chaos-ice đã bình luận…
Whoa! What?! How?! XD hơn một năm qua
Sassl đã bình luận…
My husband told me A LOT about bạn :p hơn một năm qua
chaos-ice đã bình luận…
How did he know me? He seem creepy to know a lot about me hơn một năm qua
Sassl trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
The phiếu bầu in the POM Club which shows that bạn were active here :p xD đã đăng hơn một năm qua