thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: GLEE, Pretty Little Liars, Gossip Girl, Skins, Gilmore Girls, The OC, America's tiếp theo hàng đầu, đầu trang Model
    Favorite Movie: Titanic, The Outsiders, Anne Frank the Whole Story, Roman Holiday, Sabrina, The Harry Potter series, Funny Face, The Diary of Anne Frank
    Favorite Musician: Katy Perry, Lady Gaga, Gwen Stefani, Demi Lovato, Girls Aloud, Taylor Swift, Glee music, Alternative, Pop,
    Favorite Book or Author: Diary of Anne Frank, Bittersweet Sixteen, Pretty Little Liars, Parties and Potions, Gossip Girl, The Outsiders, Clique series, Harry Potter series,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

energizerbunny trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Skins Girls spot

link đã đăng hơn một năm qua
Beatit trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Will bạn tham gia this club link ;)??? <333 Jordan's awesome! đã đăng hơn một năm qua
TheDream trao các điểm thưởng cho tôi về my links
For shiping Chair and serenate đã đăng hơn một năm qua