Marley Westover

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 32 years old
  • Jacksonville FL, United States of America
  • Favorite TV Show: camprock 2 the final mứt ! one D
    Favorite Movie: camprock2, JOYFUL NOICE , THE GREEN MILE, RENT, Disney MOVIES,
    Favorite Musician: DEMI LOVATO, Adele BEYONCIE, WE THE KINGS , RAP, HIP-HOP , JAZZ, COUNTRY, ROCK&ROOL,& LOTS MOORE
    Favorite Book or Author: the lion king / Marley& me
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

19987 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
I hope the new upcoming năm is full of Joy & happiness for uu & your family!
I wish uu all the very best for 2014! Xx đã đăng hơn một năm qua
torilovesyo143 đã đưa ý kiến …
Truth is we don't talk and idk u đã đăng hơn một năm qua
ashley_pastfire đã đưa ý kiến …
i'm sorry hun :I đã đăng hơn một năm qua
ashley_pastfire đã bình luận…
anything i can do to make bạn feel better? hơn một năm qua
catsrock đã bình luận…
yes. lots and lots of hugs hơn một năm qua
catsrock đã bình luận…
hehe hơn một năm qua