thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Favorite TV Show: Black Butler II
    Favorite Movie: Những mảnh ghép cảm xúc
    Favorite Musician: Sid
    Favorite Book or Author: Black Butler: Book 2
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

neomyoc21 đã đưa ý kiến …
May I tham gia your anime crossover rp? đã đăng hơn một năm qua
smile
LUNAFAN trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Please vote in this Emma Watson Poll! :)
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
AltairEzio22 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Add me back PLEASE! :D :D :D đã đăng hơn một năm qua