Bianca .

thành viên fanpop từ năm January 2008

  • Female, 35 years old
  • Rio de Janeiro, Brazil
  • Favorite Book or Author: Harry Potter: All 7
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LeandraS2Fran đã đưa ý kiến …
oie!! tdo bom? te add...me add tbem?! bjos! đã đăng hơn một năm qua
dave trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Great Tintin pick Bianca! đã đăng hơn một năm qua