Oops! dnt have a name

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 25 years old
  • Georgia, Atlanta
  • Favorite TV Show: Wizards Of Waverly Place,Hannah Montana Forever,Suit Life On Deck,Mtv,BET,E!,Vh1,Family Guy,Victorious,Icarly n much thêm
    Favorite Movie: Karate Kid
    Favorite Musician: Justin B,Jasmine V,Miley C,Drake,Nicki M,Beyonce',Lady G,Rihanna,Selena G,Demi L,Lil W,Victoria J,Lylod,Willow S,Caitlin & Christian B
    Favorite Book or Author: Justin Bieber:First Step 2: Forever &&nd Twilight Saga:Eclipse
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blahlolgirl đã đưa ý kiến …
Heeey girl!:) đã đăng hơn một năm qua
EMO_GIRLZ đã đưa ý kiến …
Thanks for the add(: đã đăng hơn một năm qua
indieileana đã đưa ý kiến …
OMG I tình yêu your YouTube videos.! bạn and your brother is AWESOME. đã đăng hơn một năm qua