thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite TV Show: Skins,Nikita,Misfits,Community,Lost,The walking dead,Cougar Town,Samantha Who,Suits
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bythewayily đã đưa ý kiến về Dan and Blair
link
Dair made the finale!VOTE :) đã đăng hơn một năm qua
shaa-lanniezria đã bình luận…
voted :) hơn một năm qua
bythewayily đã đưa ý kiến về Jack and Kate
Vote!Jate almost made it tll the last round!:D
link đã đăng hơn một năm qua
bythewayily đã đưa ý kiến về Dan and Blair
Vote for Dair!
link đã đăng hơn một năm qua