Buddy2Blogger

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Favorite TV Show: Sherlock Holmes and Dr Watson (Russia, 1979-1985), Sherlock (BBC), Murder Rooms: Mysteries of the Real Sherlock Holmes
    Favorite Movie: Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011), Sherlock Holmes and the Case of the Silk vớ, thả, còn hàng (2004)
    Favorite Musician: Vladimir Dashkevich, Michael Price and David Arnold, Hans Zimmer
    Favorite Book or Author: Sherlock Holmes, People Watching, Influence, Gorillas in the Mist and A Primate's Memoir: A Neuroscientist's Unconventional Life Among the Baboons
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Happy New Year, my dear friend! đã đăng hơn một năm qua
smile
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my images
:) đã đăng hơn một năm qua
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks my friend! Merry giáng sinh and a Happy New năm to you, too! đã đăng hơn một năm qua