Bruna maia

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female, 28 years old
  • Divinopolis, Brazil
  • Favorite Movie: The Twilight Sagas.....
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

melikhan trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
good to hear...i'm great
what are u doing these days? đã đăng hơn một năm qua
melikhan trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
it's a pleasure
=]
how are u?
X.o.X.o đã đăng hơn một năm qua
jessicamc26 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
***│▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│ I Want...
┌┴─┴─┐-┘─┘ PEACE&LOVE 4 the World ♥
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘ hi please add me . i added u ok! :) bye đã đăng hơn một năm qua