thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Favorite TV Show: NCIS, America's Funniest trang chủ Videos, Phineas & Ferb, Reba
    Favorite Movie: Titanic, Charlie and the Sô cô la Factory,Pirates of the Caribbean, The Chronicles of Narnia, Kung Fu Panda 1&2
    Favorite Musician: Orchestral âm nhạc and instrumental pieces, classical âm nhạc
    Favorite Book or Author: thiên thần & Demons, the DaVinci Code, Divergent series, Bloodlines series plus more:) I like to read
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
browntyreshop đã đưa ý kiến về Clockwork Princess
I finished đọc clockwork princess at 2:17 am. the end of the epilogue made me want to ARRRRRRRRRRRRRRGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 đã đăng hơn một năm qua
Flickerflame đã bình luận…
I've just finished đọc it and I can't decide yet if I like the ending hoặc not hơn một năm qua
crying
browntyreshop đã đưa ý kiến về The Infernal Devices
Just read clockwork princess................. đã đăng hơn một năm qua
zazzles đã bình luận…
I personally was unhappy with the ending. hơn một năm qua
browntyreshop đã đưa ý kiến …
yeah so what.it's me.it's always me. đã đăng hơn một năm qua