Ja'kiya Ayaniaa Taylor♥

thành viên fanpop từ năm June 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

destiny9o7 đã đưa ý kiến …
xin chào do bạn have a facebook? đã đăng hơn một năm qua
bradmilton đã bình luận…
xin chào and no srry hơn một năm qua
Private110 đã đưa ý kiến …
Hi i just made a new club called Mrs.Biebers if bạn want bạn caqn tham gia thank bạn :) đã đăng hơn một năm qua
DaddyzBratz trao các điểm thưởng cho tôi về my images
HAPPY EASTER! :) đã đăng hơn một năm qua