bradley barker

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • Male, 24 years old
  • leeds, United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bradb đã đưa ý kiến về The 100
does any body know when series/season 3 is coming to briton đã đăng hơn một năm qua
smirk
bradb đã đưa ý kiến về The Expendables
expendable 2 is the best hoặc at least way way way way better than the first
(p.s. sos for anybody that disagrees but that a really good and my opinion) đã đăng hơn một năm qua
crying
bradb đã đưa ý kiến về The 100
season 2 hasn't come to Britan yet đã đăng hơn một năm qua
ChrissyStyles1 đã bình luận…
That sucks :( hơn một năm qua
ggdelena đã bình luận…
so sad hơn một năm qua