thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 26 years old
  • Bulgaria
  • Favorite TV Show: all time yêu thích - Những người bạn
    Favorite Movie: The Mummy (but mostly because it reminds me of the time when my family was closest)
    Favorite Musician: Voltaire (steampunk)
    Favorite Book or Author: The Noticer bởi Andy Andrews
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
boundless đã đưa ý kiến về Brickleberry
It's like they took the humor of South park and Family guy and made it even better! It is going up the ladder of my yêu thích shows. đã đăng hơn một năm qua
heart
boundless đã đưa ý kiến về How Not To Live Your Life
One of my yêu thích British comedies of all time! đã đăng hơn một năm qua