BRIAN SOLORZANO

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • 29 years old
  • Sacramento, CA
  • Favorite TV Show: anything im interested in
    Favorite Movie: have many
    Favorite Musician: none spacific
    Favorite Book or Author: not much of a reader
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Last 1!!!!! đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
1 more!!! đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
2 more!!!! đã đăng hơn một năm qua