Pauline

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Female, 28 years old
  • France
  • Favorite Movie: Match Point, Vicky Cristina Barcelona, RocknRolla, Elegy
    Favorite Musician: rock & jazz
    Favorite Book or Author: Stephen King's
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tutiegal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
:D:D
thanks! tình yêu your các biểu tượng too! Ed is soo sexy :D đã đăng hơn một năm qua
tutiegal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hey!!
this might seem a bit random, but i'm just going through my hộp thư đến to get rid of all my msg's so i'm thanking everyone who's added me!
so thanks :D:D đã đăng hơn một năm qua
butterfly_1 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I'm glad bạn like Bulgaria :D I have never been to France...but I want to go there so much and also I want to start learning french :) So you're from France hoặc bạn just live there? đã đăng hơn một năm qua